Hyveet elämässä -logo

Hyveet elämässä

Ei siis ole vähämerkityksistä, tuleeko lapsesta lähtien kasvatetuksi sellaisiin tai tällaisiin tapoihin – ero on suuri ja voi sanoa, että siitä riippuu kaikki.”

Aristoteles, Nikomakhoksen etiikka II, 1

Aristoteles

Hyveet

Filosofit antiikin Kreikassa kutsuivat hyveiksi niitä ominaisuuksia ja luonteenpiirteitä, jotka tekevät ihmisestä hyvän. Kreikkalaisten ei kuitenkaan voi sanoa keksineen hyveitä: kaikissa kulttuureissa kaikkina aikoina on osattu kertoa, millainen on hyvä ihminen. Siksi hyveet ylittävät vaivatta kaikki kulttuurien ja uskontojen väliset rajat. Ne ovat ihmiskunnan yhteistä omaisuutta.

Hyveet ja kasvatus

Kukaan meistä ei synny maailmaan valmiiksi hyveellisenä. Hyveet opitaan ja omaksutaan kasvatuksen ja elämänkokemuksen myötä. Hyveitä voi jokainen oppia elämänsä viime metreille saakka, mutta helpointa ja luontevinta niihin kasvaminen on lapsena. Lapsuudessa ja nuoruudessa saatu kasvatus on siten hyveiden omaksumisen kannalta avainasemassa.

Hyveet elämässä

Hyveet elämässä on Suomessa kehitetty työkalu päiväkotien ja koulujen hyvekasvatukseen. Sen avulla vahvistetaan lasten hyvinvointia, ehkäistään sosiaalisia ongelmia ja rakennetaan lasten tulevaisuutta yhteiskunnassa ja maailmassa. Vanhemmille ja ammattikasvattajille se antaa toimivan työkalun kasvatustyöhön ja välineen kodin ja päiväkodin/koulun yhteistyön syventämiseen. Hyveet elämässä -konseptin käyttö on vapaata ja ilmaista.

Miten ja mistä

Hyveet elämässä -hanke käynnistyy vanhempainillasta, jossa vanhemmat yhdessä päiväkodin tai koulun työntekijöiden kanssa valitsevat ja määrittelevät päiväkodin/koulun hyveet. Jos olet päiväkodin johtaja tai koulun rehtori, hyvehankkeen valmisteluun ja toteuttamiseen tarvittavat ohjeet ja materiaalin saat klikkaamalla oheista linkkiä ja rekisteröitymällä Hyveet elämässä -työkalun käyttäjäksi.

Hyveet kotikasvatuksessa

Hyveet voidaan hyvin ottaa käyttöön myös kotikasvatuksessa riippumatta siitä, onko lapsen päiväkodissa tai koulussa lähdetty toteuttamaan hyvekasvatusta. Hyvekasvatukseen ryhtyäkseen vanhemman ei tarvitse olla sen enempää kasvatuksen kuin etiikan asiantuntija. Riittää, että klikkaa oheista Vinkkejä vanhemmille -linkkiä ja käärii hihat.

Kysymyksiä ja vastauksia

Hyveitä ja Hyveet elämässä -konseptia koskevia kysymyksiä ja vastauksia löydät oheisen linkin takaa. Jos vastaus omaan kysymykseesi vielä puuttuu, laita viestiä osoitteeseen antti.kylliainen(at)hyveetelamassa.fi.