HYVEET ELÄMÄSSÄ

 – työkalu päiväkodin, koulun ja kodin hyvekasvatukseen 

Hyveet

Filosofit antiikin Kreikassa kutsuivat hyveiksi niitä ominaisuuksia ja luonteenpiirteitä, jotka tekevät ihmisestä hyvän. Kreikkalaisten ei kuitenkaan voi sanoa keksineen hyveitä: kaikissa kulttuureissa kaikkina aikoina on osattu kertoa, millainen on hyvä ihminen. Siksi hyveet ylittävät vaivatta kaikki kulttuurien ja uskontojen väliset rajat. Ne ovat ihmiskunnan yhteistä omaisuutta.  Lue lisää…

Hyveet ja kasvatus

Kukaan meistä ei synny maailmaan valmiiksi hyveellisenä. Hyveet opitaan ja omaksutaan kasvatuksen ja elämänkokemuksen myötä. Hyveitä voi jokainen oppia elämänsä viime metreille saakka, mutta helpointa ja luontevinta niihin kasvaminen on lapsena. Lapsuudessa ja nuoruudessa saatu kasvatus on siten hyveiden omaksumisen kannalta avainasemassa.  Lue lisää…

Hyveet elämässä

Hyveet elämässä on eetikko Antti Kylliäisen kehittämä ja Lykeion Oy:n tuottama työkalu päiväkotien ja koulujen hyvekasvatukseen. Sen avulla vahvistetaan lasten hyvinvointia, ehkäistään sosiaalisia ongelmia ja rakennetaan lasten tulevaisuutta yhteiskunnassa ja maailmassa. Vanhemmille ja ammattikasvattajille se antaa paitsi toimivan työkalun kasvatustyöhön myös välineen kodin ja päiväkodin/koulun yhteistyön syventämiseen. Hyveet elämässä -työkalun käyttö on vapaata ja ilmaista.  Lue lisää…

Rekisteröityminen käyttäjäksi

Päiväkodissa ja alakoulussa hyvekasvatus käynnistyy vanhempainillasta, jossa vanhemmat yhdessä päiväkodin tai koulun työntekijöiden kanssa valitsevat ja määrittelevät päiväkodin/koulun hyveet. Yläkoulussa, lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa nuoret valitsevat koulun hyveet yhdessä opettajien kanssa. Jos olet päiväkodin johtaja tai koulun rehtori tai hänen valtuuttamansa, saat hyvekasvatuksen käynnistämiseen ja toteuttamiseen tarvittavat ohjeet ja materiaalin rekisteröitymällä Hyveet elämässä -työkalun käyttäjäksi.  Lue lisää…

Vinkkejä koti- ja vähän muuhunkin kasvatukseen

Hyveet voidaan hyvin ottaa käyttöön myös kotikasvatuksessa riippumatta siitä, onko lapsen päiväkodissa tai koulussa lähdetty toteuttamaan hyvekasvatusta. Hyvekasvatukseen ryhtyäkseen vanhemman ei tarvitse olla sen enempää kasvatuksen kuin etiikan asiantuntija. Riittää, että haluaa antaa lapselleen parhaat mahdolliset eväät elämää varten. Lue lisää…

Kysymyksiä ja vastauksia

Hyveet ja Hyveet elämässä -työkalu ovat matkan varrella herättäneet monenlaisia kysymyksiä. Vastauksia niihin löytyy tästä osastosta. Jos vastaus omaa mieltäsi vaivaavaan kysymykseen vielä puuttuu, laita viestiä osoitteeseen antti.kylliainen(at)lykeion.fi Lue lisää…

Testaa hyveesi

Tiedätkö, mitkä ovat viisi vahvinta hyvettäsi? Entä missä hyveissä sinulla olisi eniten kasvun ja kehittymisen varaa? Tee testi, niin tiedät.  Lue lisää…